Studentlitteratur har i dagarna givit ut en ny bok ”Barnmorskans handläggning vid normal förlossning – forskning och erfarenhet”

Omslag

 

Studentlitteratur har i dagarna givit ut en ny bok ”Barnmorskans handläggning vid normal förlossning – forskning och erfarenhet”. Författare är Helena Lindgren, docent vid Sahlgrenska Akademin, Ingela Wiklund, docent vid Karolinska institutet och ordförande i Barnmorskeförbundet samt Margareta Rehn, barnmorska och redaktör för tidskriften Jordemodern. Boken är en praktisk handbok som ska vara lätt att använda i klinisk verksamhet och en tillgänglig kunskapskälla för barnmorskestudenter.

I boken finns rikligt med anatomiska illustrationer, beskrivningar av det samlade kunskapsläget och varje kapitel avslutas med några riktlinjer för barnmorskans handläggning. Några röster om boken:

”Jag tycker att det är mycket bra att vi nu har en bok om normal förlossning som är den första i Sverige. För barnmorskeprogrammet är det av stor vikt eftersom normal förlossning är barnmorskans ansvarsområde och en del av vår lokala profil inom programmet”. Ingela Lundgren, prefekt, professor och barnmorska.

”Jag fick boken idag och tycker den är MYCKET BRA (har sträckläst)! Enkel, kortfattad, tydlig. Den passade mig perfekt efter att ha börjat arbeta som barnmorska igen efter 6 års tjänstledighet. Jag kommer att ta med mig boken till förlossningen nästa vecka för barnmorskor behöver den!” Christina Nilsson, forskare och barnmorska.

”Den sakliga framställningen och ifrågasättandet av rutiner i förlossningsvården som ej baseras på evidens gör boken till en hjälp för verksamma barnmorskor att argumentera för hur den bästa vården till födande kvinnor och deras närstående ska ges. Förhoppningen är att boken ska vara ett hjälpmedel att öka antalet normala förlossningar så att även Sverige ska inom en snar framtid nå upp till de 75-80% normala förlossningar som WHO anser vara möjligt.” Ingegerd Hildingsson, Professor och barnmorska.

Leave a Reply

*